COURSE TITLE: PEMBANGUNAN DOKUMEN & PENGURUSAN RISIKO ISO 9001:2015

CODE: QM 11 (3 Hari)

LANGUAGE: Bahasa Malaysia

1. PENGENALAN

Kursus Audit Dalaman ISO 9001:2015 dilaksanakan bagi memberikan pemahaman, kemahiran dan pengetahuan yang berkaitan untuk menjalankan audit. Ia bagi menilai keberkesanan pelaksanaan keperluan ISO 9001: 2015 Sistem Pengurusan Kualiti (SPK).

Kaedah audit ISO 9001:2015 juga perlu dilaksanakan dengan berkesan dengan mengambilkira Pemikiran Berdasarkan Risiko (Risked Based Thinking). Peserta juga akan diajar cara mengoptimumkan kemahiran pengauditan dan meningkatkan keupayaan audit dalaman. Ini amat penting bagi memastikan Juruaudit Dalaman yang telah dilantik mampu melaksanakan audit dalaman dengan yakin dan dan dapat melaporkan hasil audit secara berkesan untuk penambahbaikan Sistem Pengurusan Kualiti.

2. KUMPULAN SASARAN

Ketua Jabatan, Juruaudit Dalaman Organisasi, Jawatankuasa Kualiti Organisasi, Penyelia dan kakitangan yang terlibat secara langsung dalam operasi organisasi

3. RANGKA KURSUS

  • Pengenalan ISO 9001:2015
  • Keperluan baru ISO 9001:2015
  • Pembangunan Dokumentasi ISO 9001:2015
  • Konteks Organisasi, Keperluan Pihak Berkepentingan, Objektif Kualiti, Komunikasi, Maklumat Berdokumen, Pengurusan Perubahan, Pengetahuan Organisasi
  • Pengurusan Risiko

4. OBJEKTIF KURSUS

  • Memahami keperluan baru ISO 9001:2015
  • Mengetahui kaedah untuk membangunkan dokumentasi ISO 9001:2015
  • Membuat analisa dalam pengurusan risiko

5. HUBUNGI

Alamat:

PHEIO Management Sdn. Bhd
No 19-2, Jalan Elektron F, U16/F E-Boulevard Denai Alam,
40160 Shah Alam, Selangor.

Tel/ Fax: 03-78319447
Mobile/ WhatsApp: 012-2953077
Email:

pheio.mgmt@gmail.com
pheio.inquiry@gmail.com

Website:www.pheio.com

6. MAKLUMAT PENYEDIA LATIHAN

HRDF Approved Training Provider

PHEIO Management Sdn Bhd

 

Sijil Pendaftaran Penyedia Latihan

Serial No: 1150056T

Valid until: 05 Jan 2022

Scheme: SBL -Skim Bantuan Latihan