COURSE TITLE: PENYEDIAAN SENARAI SEMAK AUDIT DALAMAN MS ISO 9001:2015

CODE: QM 10 (1 Hari)

LANGUAGE: Bahasa Malaysia

1. PENGENALAN

Kursus Audit Dalaman ISO 9001:2015 dilaksanakan bagi memberikan pemahaman, kemahiran dan pengetahuan yang berkaitan untuk menjalankan audit. Ia bagi menilai keberkesanan pelaksanaan keperluan ISO 9001: 2015 Sistem Pengurusan Kualiti (SPK).

Kaedah audit ISO 9001:2015 juga perlu dilaksanakan dengan berkesan dengan mengambilkira penyediaan senarai semak audit dalaman. Hal ini kerana auditor perlu menyediakan senarai semak sebelum audit dilaksanakan.

Peserta juga akan diajar cara mengoptimumkan kemahiran pengauditan dan meningkatkan keupayaan audit dalaman melalui penyediaan senarai semak audit yang berkesan. Ini amat penting bagi memastikan Juruaudit Dalaman yang telah dilantik mampu melaksanakan audit dalaman dengan yakin dan dan dapat melaporkan hasil audit secara berkesan untuk penambahbaikan Sistem Pengurusan Kualiti.

2. KUMPULAN SASARAN

  • Ketua Jabatan, Juruaudit Dalaman Organisasi, Jawatankuasa Kualiti Organisasi, Penyelia dan kakitangan yang terlibat secara langsung dalam operasi organisasi.

3. RANGKA KURSUS

  • Keperluan audit pendekatan proses dan risiko
  • Jenis-jenis senarai semak audit
  • Penyediaan senarai semak audit
  • Analisa proses dan risiko

4. OBJEKTIF KURSUS

  • Memahami keperluan audit pendekatan proses dan risiko
  • Memahami jenis-jenis senarai semak audit
  • Membangunkan senarai semak audit
  • Membuat analisa proses dan risiko melalui senarai semak yang telah disediakan

5. HUBUNGI

Alamat:

PHEIO Management Sdn. Bhd
No 19-2, Jalan Elektron F, U16/F E-Boulevard Denai Alam,
40160 Shah Alam, Selangor.

Tel/ Fax: 03-78319447
Mobile/ WhatsApp: 012-2953077
Email:

pheio.mgmt@gmail.com
pheio.inquiry@gmail.com

Website:www.pheio.com

6. MAKLUMAT PENYEDIA LATIHAN

HRDF Approved Training Provider

PHEIO Management Sdn Bhd

 

Sijil Pendaftaran Penyedia Latihan

Serial No: 1150056T

Valid until: 05 Jan 2022

Scheme: SBL -Skim Bantuan Latihan